PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria specjalizuje się w tematyce związanej z nieruchomościami i oferuje Państwu usługi w zakresie:

 1. Analizy stanu prawnego nieruchomości, którą Klient zamierza nabyć (analiza dokumentacji, ksiąg wieczystych, rejestru gruntów),
 2. Oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego,
 3. Wykreślania obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości (służebności, hipoteki),
 4. Opiniowania umów, których przedmiotem są nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie itp),
 5. Prowadzenie spraw o zniesienia współwłasności nieruchomości,
 6. Prowadzenie spraw o eksmisję,
 7. Prowadzenie spraw o bezumowne korzystanie z lokalu,
 8. Udzielania zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,

Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie nabywania nieruchomości w drodze publicznej licytacji komorniczej, polegające w szczególności na:

 1. Poszukiwaniu nieruchomości na życzenie Klienta ze zbiorów Krajowej Rady Komorniczej oraz ocenie potencjału wybranej nieruchomości,
 2. Analizie stanu prawnego nieruchomości,
 3. Pomocy w zakresie wypełniania wszelkich  formalności związanych z nabyciem nieruchomości w drodze licytacji aż do ujawnienia nabycia nieruchomości w księdze wieczystej,