PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria specjalizuje się w tematyce związanej z nieruchomościami i oferuje Państwu usługi w zakresie:

 1. Analizy stanu prawnego nieruchomości, którą Klient zamierza nabyć (analiza dokumentacji, ksiąg wieczystych, rejestru gruntów),
 2. Oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego,
 3. Wykreślania obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości (służebności, hipoteki),
 4. Opiniowania umów, których przedmiotem są nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie itp),
 5. Prowadzenie spraw o zniesienia współwłasności nieruchomości,
 6. Prowadzenie spraw o eksmisję,
 7. Prowadzenie spraw o bezumowne korzystanie z lokalu,
 8. Udzielania zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,

Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie nabywania nieruchomości w drodze publicznej licytacji komorniczej, polegające w szczególności na:

 1. Poszukiwaniu nieruchomości na życzenie Klienta ze zbiorów Krajowej Rady Komorniczej oraz ocenie potencjału wybranej nieruchomości,
 2. Analizie stanu prawnego nieruchomości,
 3. Pomocy w zakresie wypełniania wszelkich  formalności związanych z nabyciem nieruchomości w drodze licytacji aż do ujawnienia nabycia nieruchomości w księdze wieczystej, 

Kancelaria zapewnia również pomoc w znalezieniu najbardziej odpowiedniej i korzystnej oferty kredytowej na sfinansowanie zakupu nieruchomości.

Współpracujemy w tym zakresie z ekspertem finansowym Open Direct, mobilnym doradcą firmy Open Finance.

Kontaktując się z ekspertem kredytowym, otrzymają Państwo bezpłatną pomoc przy porównaniu ofert kredytowych  15  banków oraz dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zaciągnięciem kredytu.

Kontakt do radcy prawnego:

Joanna Romanów - Klapczyńska

E-mail: kancelaria@krp-radca.pl

Tel. 502 462 601

 

 

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. DzU z 2002 r. Nr 72 poz. 665), ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Santander Bank Polska SA, Euro Bank SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Getin Noble Bank SA, BRE Bank SA – mBank,  Bank Polska Kasa Opieki SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Plus Bank SA, Bank Pocztowy SA. Spółka nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców.