USŁUGI

Prawo rodzinne:

 1. alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 2. rozwody – reprezentacja osób nie wyrażających zgody na rozwód,
 3. separacja,
 4. ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 5. podział majątku,
 6. ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 7. ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 8. prowadzenie mediacji, 

Odszkodowania:

 1. zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych (OC, AC, NW) i z tytułu zadośćuczynienia,
 2. reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielem,
 3. reprezentacja przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 4. odszkodowania za błędy medyczne,

Prawo pracy:

 1.  przywrócenie do pracy, odszkodowanie z powodu rozwiązania umowy o pracę (przygotowywanie pozwów i reprezentacja w sądzie),
 2. sprzeciw od kar porządkowych, sprostowanie świadectwa pracy,
 3. odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 4. przygotowywanie dokumentacji pracowniczej – w tym umów, wypowiedzeń, regulaminów, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o skierowanie na naukę, opiniowanie rozwiązań prawnych, poradnictwo prawne, pomoc w zwolnieniach grupowych, reprezentacja w sądzie,

Prawo cywilne:

 1. doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, współpraca z Kancelarią Notarialną;
 2. przygotowanie dokumentacji związanej z wpisami w księdze wieczystej;
 3. sporządzanie, opiniowanie umów cywilnych;
 4. sporzadzanie, opiniowanie umów deweloperskich.
 5. aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego, rozgraniczenie nieruchomości, wywłaszczenie,
 6. zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
 7. eksmisja,
 8. prawo lokalowe,
 9. rękojmia za wady, 

Prawo spadkowe:

 1. doradztwo w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i sprawach o dział spadku, w tym przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentowanie spadkobierców przed sądem,
 2. przygotowanie umów o dział spadku,
 3. zachowek

Prawo imigracyjne:

Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie RP (pomoc prawna dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców oraz osób fizycznych chcących uregulować swój pobyt w Polsce).

Prawo handlowe:

 1. doradztwo prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa cywilnego oraz handlowego, a także ich organów;
 2. zakładanie i pomoc w rejestracji spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw oraz stowarzyszeń i fundacji;
 3. sporządzanie umów oraz statutów spółek prawa cywilnego oraz handlowego, stowarzyszeń i fundacji;
 4. obsługa prawna zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rad nadzorczych;
 5. kompleksowa pomoc i doradztwo w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji obsługiwanych podmiotów;
 6. sporządzanie i opiniowanie projektów umów z udziałem przedsiębiorców (sprzedaży, komisu, dostawy, leasingu, pożyczki, umów nienazwanych itp.)
 7. prawne due dilligence.
 8. zmiany umowy spółki, podwyższanie kapitału zakładowego,
 9. przygotowywanie kontraktów menedżerskich,

Windykacja należności:

 1. sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę,
 2. pomoc prawna w zakresie dochodzenia wierzytelności na etapie przedsądowym;
 3. zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym;
 4. pomoc w odsprzedaży długów.
 5. współpraca z kancelarią komorniczą,