ZESPÓŁ

Joanna Romanów-Klapczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Prawo, a także podyplomowego studium Wyceny Nieruchomości organizowanego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W latach 2010 - 2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, podczas której uzyskała wiedzę merytoryczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu radcy prawnego. W marcu 2013 roku uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD 2403.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz jako asystent w departamencie prawnym (sekcji sądowej) znanego banku, gdzie zajmowała się głównie przeprowadzaniem procesów windykacyjnych w ramach postępowania klauzulowego, nakazowego, spadkowego, zdobywając wiedzę z zakresu procesów windykacyjnych i prawa bankowego. Następnie doskonaliła swoje umiejętności zawodowe współpracując z kancelariami radców prawnych, gdzie prowadziła głównie kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, z polskim, jak również z zagranicznym kapitałem zakładowym, zajmujących się działalnością deweloperską, hotelarską oraz transportową, jak również obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy. Rozwiązywała zagadnienia związane z prawem budowlanym, nieruchomościami, jak również z prawem upadłościowym i naprawczym oraz występowała w roli pełnomocnika strony przed sądami powszechnymi w procesach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych. W trakcie pracy w Kancelariach Radców Prawnych zdobyła doświadczenie w kontaktach z klientami, umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw oraz stosowania prawniczego języka angielskiego w praktyce.

image-placeholder.jpg
image-placeholder.jpg
image-placeholder.jpg

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, jak również spraw odszkodowawczych), prawa gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, a także w prawie pracy i prawie imigracyjnym.

Obecnie odbywa obowiązkowe praktyki organizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku będące wstępem do osiągnięcia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Włada językiem angielskim również w zakresie terminologii prawniczej (egzamin TOLES - Test of Legal English Skills).

Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług systematycznie uzupełnia swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.

Kancelaria współpracuje z:

Joanna Tatarczuch - Pawlik

Joanna Tatarczuch - Pawlik

Radca Prawny Joanna Tatarczuch-Pawlik w 2006 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2008-2009 odbyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2009 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 5 listopada 2012 r. nr 697/VIII/2012 została wpisana na listę radców prawnych pod nr KR-2252.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w trakcie studiów prawniczych praktykując w sądach jak również w organach administracji publicznej oraz cenionych kancelariach adwokackich i radcowskich w Krakowie. Aplikację radcowską odbywała w jednej z uznanych krakowskich kancelarii radcowskich specjalizującej się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie gospodarczym i prawie handlowym. Przez kilka lat była również pracownikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego w formie indywidualnej praktyki w JTP Joanna Tatarczuch-Pawlik Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spadkowym, prawie nieruchomości, prawie pracy, odszkodowaniach, prawie podatkowym oraz prawie administracyjnym i gospodarczym.

Z Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Romanów współpracuje w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy rejonowe i sądy okręgowe znajdujące się w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 

Piotr Klapczyński

Piotr Klapczyński

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, oraz stypendysta École Centrale de Lille (Francja), obecnie słuchacz podyplomowego studium Wyceny Nieruchomości organizowanego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W 2011 roku ukończył studium podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami organizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Posiada licencje zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 21998 wydaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ukończył kursy specjalistyczne pt. „Kompendium organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa, pośrednictwa, wyceny i zarządzania nieruchomościami” oraz „Tajniki obrotu wyceny i zarządzania nieruchomościami”

Specjalizuje się w tematyce związanej z nieruchomościami, a w szczególności ich zarządzaniem i wyceną.

Włada językiem angielskim i francuskim.